Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Voedselbank inzameling tijdens bidstond en daarna

Tijdens de bidstond van 9 maart staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. V
Vanuit deze gedachtegang zal er woensdag een mand staan in de hal, waarin producten kunnen worden ingeleverd voor de voedselbank. Zondag 13 maart kunnen er ook nog producten ingeleverd worden.
terug