Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Voedselbank inzameling tijdens bidstond en daarna

Tijdens de bidstond van 9 maart staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. V
Vanuit deze gedachtegang zal er woensdag een mand staan in de hal, waarin producten kunnen worden ingeleverd voor de voedselbank. Zondag 13 maart kunnen er ook nog producten ingeleverd worden.

Bijzondere dienst met de gospelgroep "SINJAEL" uit Donkerbroek

IMG_4510-d
Bijzondere Diensten

Ik wil juichen voor U mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor U Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik erken: U Heer bent God, en ik behoor U toe. Mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil U ontmoeten deze dag. Inderdaad, dit is het begin van Opwekking 589, een van de songs die Sinjael met de gemeente in samenzang gaat zingen in hun bijzondere dienst “Woorden die raken” op zondag 24 maart. Naast nog meer liedjes uit Opwekking die Sinjael met de gemeente zingt, gaan ze voor ons ook super goede liedjes ten gehore brengen die ze zelf hebben geschreven. Een ieder die fan is van goede gospel, en die weet waar Sinjael toe in staat is, kan niet verstek laten gaan. Collecte: Open Doors. Let op de aanvangstijd, want deze dienst begint om 19:30 uur ‘s avonds, en is gewoon in de Oosterkerk.


24 MAART  –  SINJAEL
29 SEPTEMBER  –  PASSION FOR CHRIST

Kindernevendienst

Kindernevendienst
Maart, de veertigdagentijd is net sinds afgelopen zondag 1 maart van start gegaan… Nee eerder al op donderdag de 27e februari. Wat is de veertigdagentijd eigenlijk? Dit is de tijd voor Pasen. Sommige mensen vasten tijdens deze periode van snoep, chocola of van voedsel of bijvoorbeeld van het gebruik van een smartphone. Ben jij nu ook ergens van aan het vasten?
In de Kindernevendienst gaan we de komende zondagen verder met het verhaal over de bergrede uit het evangelie van Mattheüs. In de kerk staat nu berg. Afgelopen zondag hadden we het over het echte geluk. In de komende zondagen hebben we het over: laat zien wie je echt bent, je moet goed zijn voor iedereen, onze Vader, het huis op het zand en op palmzondag lezen we over wie is die man?

Wij vertellen de verhalen, via de methode biblebasics van debijbel.nl.
Na het verhaal mogen jullie een tekening, een knutselopdracht of een
(kruiswoord)puzzel maken. Soms doen we ook nog een spel.

Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 zijn de komende zondagen tijdens de veertigdagen tijd van harte welkom bij de kindernevendienst,
Komen jullie ook?


Tot zondag!!!

Team van de kindernevendienst
Hilda, Rikko, Ida, Jacqueline, Thea en Ytina
 
Lees meer 

Grannies2Grannies Friesland

Lees meer 

Bezoekersaantal van onze website stijgt!!

Sinds midden vorig jaar zijn we echt bezig geweest  om de website van onze gemeente beter te vullen, te actualiseren en hier ook meer ruchtbaarheid aan te geven. Het lijkt er op dat dit langzamerhand zijn vruchten afwerpt. Hadden we de afgelopen jaren gemiddeld per maand zo'n 500 bezoekers van de site, dit is nu opgelopen tot al ruim 1600 bezoekers in februari. Daar zijn we erg blij mee.
We hopen dan ook dat alle belanghebbenden in onze gemeente hun informatie, afspraken etc. aan ons doorgeven, zodat we de site goed up to date en informatief kunnen houden.

Klik hier, of op ons vernieuwde mailadres, om stukjes aan te leveren:

webbeheer@pkn-dws.nl

Bij voorbaat dank.

Bijzondere dienst

ZONDAG 19 JANUARI a.s.

optreden van:
gospelband

TRUE COLORS

thema:     dromen en wensen
aanvang: 14:00 uur

Oosterkerk
De Wilp


 

Lees meer 

Nieuwsbrief Classispredikant ds. Jan Hommes

Februari 2019
NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES
‘Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden’ (1 Johannes 3:18)
Lees meer 

Kerstappél 2020

Traditiegetrouw houden we op

24 december a.s. om 19.00 u. in "Op de Welle"

ons Kerstappel.
Op de poster hiernaast ziet u verdere informatie

ZONDAG 8 SEPTEMBER

STARTZONDAG

Volgende week zondag is de Startzondag. Dan gaat onze eigen predikant ds. Johan Van der Sleen voor.
Na de dienst is er koffie en thee in De Mienskip. Daarna zijn er activiteiten voor alle leeftijden.Intussen wordt er achter De Mienskip eten klaar gemaakt in een stoofketel boven open vuur. De bronafbeelding bekijken
Als afronding van de activiteiten gaan we samen eten rondom het vuur. Voor deze maaltijd wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De Startzondag begint om 9.30 uur.

Aktie Schoenendoos

De aktie Schoenendoos is toch weer verplaatst van 24 november naar
10 november. 
Het thema van deze ZWO-dienst is: "Jij dacht aan mij!"

 

Herdenking in De Wilp
Evenals vorige jaren zal ook dit jaar de kerk open zijn voor een persoonlijke herdenking van overleden geliefden. Deze herdenking zal dit jaar weer plaatsvinden in de Oosterkerk, Oosterweg 49. De behoefte om geliefden te gedenken is van alle tijden en leeft bij ieder mens.

Op zondag 17 november, ‘s middags van 16.00 tot 17.00 uur is er ruimte om ter nagedachtenis van overledenen een lichtje te ontsteken en hen te herdenken. Het verlies kan wel langer dan een jaar geleden zijn. Tijd speelt geen rol als het gaat om mensen die ons lief waren.
De Oosterkerk is open voor iedereen. We hopen dat het een troostrijk moment zal zijn. 

Nieuwe predikant

Vanaf zondag 4 maart a.s heeft onze gemeente weer een eigen predikant. Ds. Johan van der Sleen wordt op deze dag ingezegend als dominee van PKN De Wilp / Siegerswoude. Deze dienst begint om 9.30 u. in de Oosterkerk.
We zijn blij na jaren weer een eigen predikant te hebben.  Ds. van der Sleen is voor 50% aan onze gemeente verbonden en voor 50% aan PKN Zevenhuizen.
In deze laatst genoemde gemeente vindt de inzegening  's middags plaats.
Voorheen was hij 11,5 jaar predikant in Surhuisterveen. Hij blijft hier ook wonen. We wensen dominee van der Sleen een hele goed tijd toe in beide gemeentes en hopen op een feestelijke eredienst aanstaande zondag. Na de dienst is natuurlijk iedereen welkom in "De Mienskip" om dominee en zijn vrouw te feliciteren en samen een kop koffie of thee met wat lekkers erbij te nuttigen!! 
nieuwbouw

Feestelijke opening zondag 27 oktober

De Wilp-Siegerswoude,

Op zondag 27 oktober, om 10.30 uur, na de kerkdienst, was de officiële opening van de nieuwbouw die de Oosterkerk verbindt met het verenigingsgebouw “De Mienskip”. Na de dienst verzamelden de aanwezigen zich voor de nieuwe deur tussen de kerk en De Mienskip. Namens de kerkenraad heeft Koop van Gijssel de vrijwilligers en de donateurs bedankt voor hun inzet. Vervolgens heeft ds. Van der Sleen de nieuwe ruimte officieel geopend. De aanwezigen konden nu via de nieuwe entree naar De Mienskip, waar in de feestelijk versierde ruimte koffie en thee klaar stonden. Een doorlopende dia- en filmpresentatie gaf het verloop van de werkzaamheden weer. De goedbezochte openingsbijeenkomst werd in een gemoedelijke sfeer met een hapje en een drankje afgesloten.
De ruime hal, de royale nieuwe sanitaire voorzieningen en de vernieuwde grote consistoriekamer werden bewonderd. In slechts enkele maanden is het hele project ontworpen, gebouwd en afgewerkt. De ruwbouw is uitbesteed, maar het slopen, afwerken, schoonmaken en inrichten is gedaan door tientallen vrijwilligers. De Protestantse Gemeente van De Wilp en Siegerswoude beschikt nu over een representatieve en eigentijdse ruimte, waarin het goed is om samen te zijn.

 

Afscheid Plantsoenkerk

AFSCHEID van de PLANTSOENKERK
DE WILP
op: zondag 19 november 2017
aanvang 14.00 u.


We nemen afscheid van de Plantsoenkerk als plek waar de zondagse eredienst bijna 150 jaar werd gehouden. wij zijn blij dat het gebouw als karakteristiek bouwwerk in het dorp blijft bestaan.
We wensen met Albert Schweitzer dat alles wat een mens aan goeds heeft doorgegeven niet verloren gaat.

Na de dienst gaan we samen naar de Oosterkerk waar de ceremonie wordt afgesloten. Na afloop ontmoeten we elkaar in "De Mienskip" met een kop koffie of thee.

Kerkenraad Protestantse Gemneete
De Wilp -  Siegerswoude

Twee zilveren jubilea

Riet Willems en Aukje de Haan worden aan het eind van de morgendienst  op 11 januari verrast met de oorkonde en de decoratie die horen bij 25 jaar onafgebroken dienst in onze gemeente. Zij krijgen de onderscheidingen uitgereikt met lovende woorden van Tjitske Scheenstra, voorzitter van de kerkenraad.
Riet Willems doet al ruim 25 jaar de leden-administratie en Aukje de Haan is 25 jaar organiste. Wij hopen dat Riet en Aukje nog lang hun bijzondere rol in onze gemeente mogen vervullen. Daarbij wensen we hen Gods zegen toe.
 

De kookpotten van De Wilp en Siegerswoude

Er zijn al 500 exemplaren van de kookpotten verkocht. Na de verkoop van het 500ste exemplaar was er nog meer vraag, daarom zijn er nog eenmaal 50 exemplaren gedrukt. Deze laatste boekjes zijn alleen verkrijgbaar bij het Wilpster Warenhuis, Mr Nennstiehlweg 87, 9367PC De Wilp, telefoon 0594- 643786. Het boekje kan ook opgestuurd worden, dan kost het €14,-. 

Het geheim van dit succes is "Het zijn gewone recepten waar je geen bijzondere dingen voor nodig hebt en het zijn bijzondere recepten, omdat je gewone dingen gebruikt."

De Kookpotten van De Wilp en Siegerswoude

Wat is jouw lievelingsrecept? Bij welk recept heb jij een speciale herinnering? Wat maak jij bij bijzondere gelegenheden? Met deze vragen gaan een aantal mensen in De Wilp en Siegerswoude op stap om recepten te verzamelen voor het goede doel. De opbrengst is bestemd voor nieuwe kanselkleden in de Oosterkerk te De Wilp. Het resultaat van de actie is een verrassend mooi en vooral praktisch kookboek.
In negen rubrieken zijn meer dan 130 recepten  bij elkaar gebracht tot een overzichtelijk geheel. Van ieder gerecht en van degene die de recepten insturen is een foto gemaakt. Hierdoor ontstaat een kleurrijk en persoonlijk boek. De unieke verzameling recepten geeft niet alleen een beeld van de eigentijdse eetgewoonten, maar ook van wat ooit lekker werd gevonden. Streekgerechten uit de Friese en Groningse keuken worden afgewisseld met recepten uit de internationale keuken. Samen met recepten voor een complete high tea en een speciale rubriek voor de kinderen is het meer dan een gewoon kookboek geworden.
Het receptenboek “De Kookpotten van De Wilp en Siegerswoude” is verkrijgbaar in  Het Wilpster Warenhuis, Mr. Nennstiehlweg 87 te De Wilp, voor € 10,-. Zolang de voorraad strekt.
Het receptenboek “De Kookpotten van De Wilp en Siegerswoude” kan ook op de volgende adressen afgehaald worden:
            Tjitske Scheenstra, Oudewijk 2, De Wilp (tel: 0594-642197)
            Joke Veenstra, “Snuffelschuur”, Middenwei 13, Siegerswoude (tel: 0516-542153)
            Ans Wolthuis, Langpaed 10, Siegerswoude (tel: 05120302668)
Als de afstand naar De Wilp en Siegerswoude te groot is, kan het receptenboek per email besteld worden. De verkoopprijs is dan € 14,- per exemplaar.
Mail naar  a.wolthuis@xs4all.nl en vermeld het aantal gewenste exemplaren van “De Kookpotten van De Wilp en Siegerswoude” en het volledige adres waar de exemplaren heen gestuurd moeten worden.
Zodra de betaling op bankrekeningnummer:  NL59 INGB 0000 8979 54 t.n.v.  Geref. Kerk  De Wilp/Siegerswoude onder vermelding van: ”Kookboekje”, ontvangen is wordt de gevraagde bestelling toegezonden.
 

Foto's van de kerstwandeling