Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Samenstelling van onze kerkenraad

Moderamen:
Voorzitter:             vacant
Vice voorzitter:      Koop van Gijssel
Scriba:                  Henrëtte Kloosterman-Dijkstra (en ouderling)
2e scriba:              Willemien de With-van Ommen (tijdelijk)

Ouderlingen:
Paul Borreman
Anneke Bijzitter-Jansma
Thea Duursma-Hein
Koop van Gijssel
Willemien de With-van Ommen
Diddy Been
Riemkje de Jong-Veenstra

Diakenen:
Duije Bakker
Jacoline van der Brug-van Drie
Hans Jakobs en Annemarieke de Vries
Theo Kiewiet
Hotze Reitzema (jeugddiaken)
Griet Visser


Kerkrentmeesters:
Jan van Breden
Piet Dijkstra
Keimpe Veenstra 
terug