Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Info over de gebouwen

Gebouwen
De Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude heeft een 3tal gebouwen in haar bezit en verschillende landerijen. Tot de gebouwen behoren de Oosterkerk, het bijgebouw De Mienskip en de (voormalige) pastorie.


Oosterkerk
Adres : Oosterweg 49, 9367 RK De Wilp
Telefoon : 0594 – 64 29 61
Koster : Dhr. J. de Vries, tel. 0594 – 64 31 18
De Oosterkerk is de enige nog in gebruik zijnde kerk in onze gemeente. Na de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in 2015 had onze gemeente nog 2 kerken : De Oosterkerk en de Plantsoenkerk. De Plantsoenkerk is in 2017 overgegaan naar de Stichting Dorpshuis Op de Welle en samengetrokken met het dorpshuis. 
De Oosterkerk is in 1919 gebouwd en in de negentiger jaren grondig gerenoveerd. In 2019 is na een verbouwing de kerk verbonden met het bijgebouw, waardoor de consistorie kon worden vergroot, de toiletgroep gemoderniseerd en een invalidetoilet kon worden gerealiseerd.
 
                 
        

Bijgebouw De Mienskip
Tot 2019 was De Mienskip een losstaand gebouw direct naast de kerk. De roep om het gebouw te voorzien van een invalidetoilet werd steeds groter. Om ook gelijk de toiletruimtes te moderniseren werd al snel geopperd om de kerk met het bijgebouw overdekt te verbinden, wat naast meer ruimte voor de invalidetoilet, ook nog eens grote praktische voordelen bood. Aldus werden de beide gebouwen in grotendeels zelfwerkzaamheid in 2019 met elkaar verbonden. Tot op de dag van vandaag met grote tevredenheid qua extra ruimte, gebruik en voordelen m.b.t. energieverbruik.
  

Pastorie
De (voormalige) pastorie is gelegen naast De Mienskip aan de Veenweg 38. De woning fungeert al enige jaren niet meer als pastorie, omdat de betreffende predikanten veelal in hun eigen woning blijven wonen. Sinds 2012 wordt de pastorie dan ook als woonruimte verhuurt, maar bij het beroepen van een nieuwe predikant blijft de kans bestaan dat de woning weer als pastorie gaat functioneren.

Landerijen
Onze gemeente heeft in De Wilp en omgeving ook enige landerijen in bezit, die via het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) uit Amersfoort aan geïnteresseerden, veelal beroepsboeren, worden verhuurd.
 

Oosterkerk

Oosterweg 49

9367 RK De Wilp

0594-642961

 

Verenigingsgebouw

De Mienskip

 

Koster

J. de Vries

0594-643118