Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Openluchtdienst 14 juli

Hier moet je bij zijn geweest. Het belooft een bijzonder dienst te worden!
.Alle informatie vindt u via deze link   poster dienst 14 juli

Vakantiebureau en oproep van De Friese rijders

Info over Het Vakantiebureauen Friese rijders onder het kopje: Diaconie

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRA√ŹNE!!!!

Inbrengpunten  voor De Wilp – Siegerswoude
Alie Renkema,                 van Akenwei 15 Siegerswoude   alierenkema@hetnet.nl
Sietze en Griet Visser,     Foarwurk 39a                              g.visserlezwijn@gmail.com
Janneke Hazeloop,          Akkermanstraat 23 De Wilp        Janneke-hazeloop@hotmail.com
Klaas en Annie Oppedyk, Beakendyk 2 Siegerswoude       klaasannie@outlook.com
 
Lees meer 

Onze kerkdiensten ook op internet!

Lees meer