Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Begroting 2024

De Begroting 2024 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie is voorlopig goedgekeurd door de kerkenraad. Beide begrotingen liggen van 10 tot 17 dec voor de leden ter inzage in de Mienskip. Voor vragen kan men mij mailen of bellen dan wel de ambtsdragers benaderen. 
Dit wordt morgen ook afgekondigd. 
 

Oproep 17+-jongeren

Kijk nu onder het kopje: JEUGD. Ze nodigen je uit!

Vakantiebureau en oproep van De Friese rijders

Info over Het Vakantiebureauen Friese rijders onder het kopje: Diaconie

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE!!!!

Inbrengpunten  voor De Wilp – Siegerswoude
Alie Renkema,                 van Akenwei 15 Siegerswoude   alierenkema@hetnet.nl
Sietze en Griet Visser,     Foarwurk 39a                              g.visserlezwijn@gmail.com
Janneke Hazeloop,          Akkermanstraat 23 De Wilp        Janneke-hazeloop@hotmail.com
Klaas en Annie Oppedyk, Beakendyk 2 Siegerswoude       klaasannie@outlook.com
 
Lees meer 

Onze kerkdiensten ook op internet!

Lees meer