Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Samenstelling van onze kerkenraad

Moderamen:
Voorzitter:             Tjitske Scheenstra-Koolstra
Vice voorzitter:      
Scriba:                  Henrëtte Kloosterman-Dijkstra (en ouderling)
2e scriba:              Riemy van Dijk - van der Velde (en jeugdouderling)

Ouderlingen:
Paul Borreman
Anneke Bijzitter-Jansma
Riemy van Dijk - van der Velde (jeugdouderling)
Thea Duursma-Hein
Koop van Gijssel
Joke Veenstra - Jagersma
Anco Veenstra
Willemien de With-van Ommen

Diakenen:
Duije Bakker
Jacoline van der Brug-van Drie
Cees van der Hoog
Hans Jakobs en Annemarieke de Vries
Theo Kiewiet
Hotze Reitzema (jeugddiaken)
Griet Visser
Anton Welvering

Kerkrentmeesters:
Jan van Breden
Piet Dijkstra
Keimpe Veenstra 
terug