Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Ons nieuwe jaarproject

Wij zijn Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Wij zijn Dorcas - samen met jou!

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligerspartnerskerkenbiddersgevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Wij als diaconie steunen dit van harte. Daarom kozen we dit als jaarproject.
De tussenstand is op dit moment€ 600,=.
Wilt u ook meedoen en bent u niet in de gelegenheid dit tijdens de collectes te doen in de kerk, dan U kunt uw een bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL43INGB0670212113 t.n.v. Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude Diaconie ,onder vermelding van: Dorcas. Alvast onze hartelijke dank!!!

terug