Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Bijzondere dienst in de Oosterkerk

"" Dit is de gosbelband "Stricta Via " uit Hoogeveen. Zij zullen op zondag 8 oktober hun medewerking verlenen aan de bijzondere dienst onder leiding van kandidaat H. Binnekamp uit Groningen. De dienst begint om 9.30 in onze kerk.
 

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRA√ŹNE!!!!

Inbrengpunten  voor De Wilp – Siegerswoude
Alie Renkema,                 van Akenwei 15 Siegerswoude   alierenkema@hetnet.nl
Sietze en Griet Visser,     Foarwurk 39a                              g.visserlezwijn@gmail.com
Janneke Hazeloop,          Akkermanstraat 23 De Wilp        Janneke-hazeloop@hotmail.com
Klaas en Annie Oppedyk, Beakendyk 2 Siegerswoude       klaasannie@outlook.com
 
Lees meer 

Onze kerkdiensten ook op internet!

Lees meer