Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

KERSTAPPEL 2022 in dorpshuis "Op de Welle" 24 dec. om 19.00

Kerstappèl De Wilp

Op zaterdag 24 december 2022 zal het kerstappèl weer worden gehouden,
Dit jaar het thema:
“Het Licht voor iedereen!”
De gezamenlijke kerken van Siegerswoude-De Wilp zullen hier samen een invulling aan geven.
Met muzikale medewerking van muziekvereniging ‘De Volharding’ uit de Wilp, die mooie liederen ten gehore zullen brengen!
Het samen zingen van bekende liederen, een meditatie, gedicht etc., zullen deze mooie avond niet ontbreken.
De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden voor een goed doel.
Een kerstappèl voor iedereen, komt u/jij ook?
Jong en oud, klein en groot, u/jij bent van harte welkom!
Waar: Dorpshuis “Op de Welle” in De Wilp.
Adres: Schoolstraat 17.
Tijd: 19.00 uur.
terug