Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 22 mei 2022 om 9.30 u

Eredienst: ds. W. Baas uit Appelscha.

Dit is een jeugddienst. Er wordt gevraagd om allemaal je mobieltje mee te nemen naar de kerk!!!
Na afloop van de dienst bent u/zijn jullie van harte uitgenodigd om koffie, thee of ranje te komen drinken in De Mienskip en nog even gezellig na te praten. 

terug