Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 5 mei 2024 om 9.30 u

Eredienst. Kandidaat B.A. Faasse uit Groningen. Stepping Stones in De Mienskip. Na de dienst er er koffie en theedrinken
Organist: Aukje de Haan

terug