Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 15 oktober 2023 om 9.30 u

Eredienst. Voorganger: Mw. I. Baron uit Bakkeveen.Voorbereiding Heilig Avondmaal. Na de dienst koffie en theedrinken in de Mienskip. Stepping Stones

terug