Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 2 april 2023 om 9.30 u

Eredienst. Voorganger: drs. K. Oosterhuis uit Groningen. Na de dienst koffie en theedrinken in De Mienskip. Stepping Stones

terug