Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 18 december 2022 om 9.30 u

Eredienst. Voorganger: ds A. de Vries uit Nijverdal. Na de dienst thee- en koffiedrinken in De Mienskip. Stepping Stones

terug