Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Musical van "Shir en Shaddai "op 1 en 2 oktober a.s.

Eindelijk hopen ze dat het door kan gaaan. De musical moest 2 jaar worden uitgesteld door corona. Hopelijk gaat het nu wel lukken. De precieze tijdstippen en verdere communicatie vanuit de gospel zal hier t.z.t. wel verschijnen. Reserveert u alvast de data!!

Startzondag 25 september met ds. Johan van der Sleen

Hierbij alvast de datum. Over de precieze invulling zal later een up-date volgen. We hopen samen als gemeente een goede em gezegende zondag te hebben.

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRA√ŹNE!!!!

Inbrengpunten  voor De Wilp – Siegerswoude
Alie Renkema,                 van Akenwei 15 Siegerswoude   alierenkema@hetnet.nl
Sietze en Griet Visser,     Foarwurk 39a                              g.visserlezwijn@gmail.com
Janneke Hazeloop,          Akkermanstraat 23 De Wilp        Janneke-hazeloop@hotmail.com
Klaas en Annie Oppedyk, Beakendyk 2 Siegerswoude       klaasannie@outlook.com
 
Lees meer 

Onze kerkdiensten ook op internet!

Lees meer