Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Inzage Begrotingen 2023

De begrotingen 2023 van het College van Kerkrentmeesters en de Diakenen zijn in de kerkenraad behandeld en in concept goedgekeurd.
Ze moeten 1 week ter visie aan de gemeente worden voorgelegd, alvorens ze via het FRIS rapportage systeem van de PKN kunnen worden ingediend. Dit moet voor medio december gebeuren.
Daarom liggen de 2 begrotingen in de kerk en de Mienskip, zodat de leden ze kunnen inzien en eventueel een kopie meenemen. (In tegenstelling tot wat er zondag werd afgekondigd komen de stukken NIET op de website) Dat is dan van zondag 27 nov t/m zondag 4 dec.  Bij vragen mag men ondergetekende bellen of e-mailen:
Klaas Visser
Mobiel 06 15 44 86 33
Email visser.klaas@ziggo.nl
 

Internetstoring

Helaas is het door een internetstoring afgelopen zondag, 13 november, niet mogelijk deze dienst terug te zien bij kerkdienst gemist. Dit is overmacht. Er wordt gekeken of bij voorkomende gevallen dit ook direct op de site waar u de kerkdienst bezoekt kan worden vermeld.

Actie Schoenendoos

6 november: Thema: ‘We zijn allemaal raar!’
Actie schoenendoos, een jaarlijks terugkerend onderwerp!
Ook de kinderen van de Steltloper doen mee. De kindernevendienst en Stepping Stone hebben met ds Hoefnagel de dienst voorbereid. Het is een dienst voor jong en oud!
Na de dienst worden de gevulde schoenendozen naar Drachten gebracht. Vanuit daar zullen ze naar een landelijk distributiecentrum gaan. Er zal een boekje met Bijbel verhalen in de schoenendozen worden toegevoegd.
Vervolgens gaan de dozen naar de volgende landen: Moldavië, Roemenië, Malawi, Togo, Sierra Leone en Lesbos.
Laten we samen, dus jong en oud, veel schoenendozen sturen!
Lukt het niet om deze 6 november mee te nemen? Dan kan dit ook nog op 2 en 13 november of neem contact op met Hilda Zwama.
 

Van de diaconie

Dankdag 2 November
Inzamelingsactie voor de voedselbank
Het is een traditie geworden in onze gemeente om met biddag en dankdag een inzamelingsactie te houden voor de voedselbank. Deze traditie houden we graag in ere. Tijdens de dankdag staan we stil bij al het goede, door God aan ons gegeven (oogst) en danken hem hiervoor. Hierbij ook direct een prachtige gelegenheid om al dit goeds met anderen te delen die het minder goed hebben.
Op de volgende bladzijde staat een boodschappenlijstje met producten die de voedselbank inzamelt.
Lees meer 

INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRA√ŹNE!!!!

Inbrengpunten  voor De Wilp – Siegerswoude
Alie Renkema,                 van Akenwei 15 Siegerswoude   alierenkema@hetnet.nl
Sietze en Griet Visser,     Foarwurk 39a                              g.visserlezwijn@gmail.com
Janneke Hazeloop,          Akkermanstraat 23 De Wilp        Janneke-hazeloop@hotmail.com
Klaas en Annie Oppedyk, Beakendyk 2 Siegerswoude       klaasannie@outlook.com
 
Lees meer 

Onze kerkdiensten ook op internet!

Lees meer