Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Giften en belastingaftrek

Als u een gift geeft aan een instelling met het ANBI predicaat, zoals een kerk, dan zijn deze aftrekbaar voor de belasting boven een bepaalde grens.  Als u dit periodiek vastlegd voor een aantal jaren, dan is dit zelfs zonder grens voor 100 % aftrekbaar. Over het hoe en wat leest u in het volgende document. Klikt u op het linkje voor de informatie. 
 Periodieke en gewone giften
terug