Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Contactgegevens

Kerkelijk werker

mevr. Jeltje Elzinga - Bakker
tel. 06-25013645

jeltsje.elz@gmail.comKerkenraad

Voorzitter
(vacant)
vice-voorzitter: Koop van Gijssel
0594-643528

k.vangijssel@online.nl


Scriba

Henriëtte Kloosterman-Dijkstra

06 - 10725857

scriba@pkn-dws.nl

Contact met diaconie en kerkrentmeesters via de scriba

Penningmeester

Henny Nijp    
0594643786

penningmeester@pkn-dws.nl

Koster/beheerder kerkgebouw en De Mienskip

Joke de Vries tel. 06 - 1510 8146

Webbeheer

De website wordt beheerd door Joop van Steenbergen.
Het emailadres voor het aanleveren van copy voor de website is:

webbeheer@pkn-dws.nl

Ook voor tips ter verbetering van de site kunt u bovenstaand mailadres gebruiken.
 
terug