Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Bericht van overlijden van Martje Postma - Notenbomer

Op 22 maart 2024 is thuis overleden Martje Postma - Notenbomer, geboren 1 april 1928 te Grootegast, op de leeftijd van bijna 96 jaar. De begrafenis heeft 27 maart jl. plaatsgevonden.
We wensen Freek, de kinderen, kleinkinderen en verder familie heel veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.
terug