Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Bericht van overlijden van Lolke Boekema

Op woensdag 28 februari jl. is overleden dhr. Lokle Boekema, op de leeftijd van 57 jaar. We wensen de familie heel veel sterkte toe.
terug