Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Bericht van overlijden van de heer T. Jagersma

Op dinsdag 13 september is overleden de heer Ties Jagersma, Dwarswyk 2. Hij was 84 jaar.
Dinsdag 20 september jl. is hij begraven. 
 
terug