Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

17+ groep


Afgelopen jaar heeft de 17+groep een flink aantal keren bij elkaar gezeten bij een begeleider thuis.
We hebben daar ook een verslagje voor gemakt in ons gemeente blad "Samenspraak"
Hieronder geven we dat ook nog even weer om te lezen:

Van de jongerengroep 17+

Wij zijn een groepje jongelui van onze PKN gemeente
De Wilp – Siegerswoude.
We komen om de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar bij Joop van Steenbergen thuis. Als dat niet kan bij Paul Borreman.
Eéns in de 6 weken gaan we met elkaar bij Joop eten voor de gespreksavond begint. Een tweetal van ons kookt daar dan een heerlijk maal. Ook Joop kookt één keer voor ons. 
Dat eten met elkaar is heel gezellig (zie foto)
Een gewone bijeenkomst begint met even bijkletsen onder het genot van een kop thee of koffie mét stroopwafel. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die ook met het geloof te maken hebben. Vaak rond stellingen hierover. Dit wordt dan geïntroduceerd met een filmpje van Stronglife.  Aan de hand van een werkblad lezen we  samen stukjes uit de bijbel aan elkaar voor en bespreken de vragen. Iedereen heeft de app van “Online Bible“ op de mobiel. Handig en door het wat eenvoudiger taalgebruik ook begrijpelijker.
Af en toe ook iets speelser, bijv. laatst met “Over de streep” waarbij je letterlijk in de kamer een kant van de kamer moest kiezen: Ga over de streep, als je…….. (wel eens over je geloof praat  met vrienden) Ja of nee dus. En aan beide kanten wordt er dan gevraagd waarom je dat wel of niet doet.

Zo af en toe komen we ook op ideeën, zoals dat het leuk is om eens een kaartje te sturen naar gemeenteleden, die volgens ons  wel een verrassende groet van ons mogen ontvangen!
We komen dit seizoen nog een paar keer bij elkaar.

Joram, Lisanne, Annet, Willem, Ineke, Gerwin, Anisa,
Paul en Joop 
terug