Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Welkom


Welkom bij PKN De wilp - Siegerswoude.Op deze website vindt u informatie van de Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude die is aangeleverd door de verschillende commissies, maar ook door onze predikant en gemeenteleden. 
 

Bijwonen van de erediensten

Zoals u vast wel hebt gehoord, worden vrijdag 25 februari bijna alle coronamaatregelen opgeheven. In de kerk is het houden van 1,5 meter afstand van elkaar en het dragen van een mondkapje geen verplichting meer.
Voor iedereen die nog wel graag de 1,5 meter afstand houdt: we zullen de linkerkant van de kerk hiervoor beschikbaar houden. 

 Blijf thuis bij klachten die passen bij corona!!

Misschien dat u toch (nog)  niet de diensten live bezoekt , maar wel een bijdrage wilt doen voor de collectendoelen.
Dat kan op de volgende manieren:

Als u een bijdrage over wilt maken voor onze kerk:
kunt u dat overmaken naar  rekeningnummer: NL59 INGB 0000 8979 54 t.n.v. de Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude onder vermelding van het doel (bv gift) 

Voor een gift voor de diaconie:
kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL43 INGB 0670 2121 13 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Door te klikken op de afbeelding hieronder kunt u vanaf nu de dienst 'live' meekijken, of oude opnames bekijken.