Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Startzondag 25 september met ds. Johan van der Sleen

Hierbij alvast de datum. Over de precieze invulling zal later een up-date volgen. We hopen samen als gemeente een goede em gezegende zondag te hebben.
terug