Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Nieuw pastoraal werker gevonden

Beroepingscommissie
Ans Wolthuis
De beroepingscommissie heeft de afgelopen maanden in alle stilte stevig doorgewerkt. Begin oktober waren er drie reacties op onze advertenties. Met alle drie de sollicitanten hebben we contact opgenomen en hen uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken waren bijzonder plezierig. We hebben aan de hand daarvan geen keuze kunnen maken.
Daarom zijn we de daaropvolgende zondagen in oktober, als bijna voltallige commissie, naar diensten gegaan waarin de sollicitanten voorgingen. We hebben er vervolgens een lange vergadering aan gewijd om tot een keuze te komen. Gelukkig was ds. Klomp als neutrale luisteraar en adviseur daarbij aanwezig. Na een grondige evaluatie van alles wat we gehoord en gezegd hebben, zijn we tenslotte tot een eenstemmig besluit gekomen.
We zijn verheugd dat we mw. Elzinga aan de kerkenraad kunnen voordragen als kerkelijk werker in onze gemeente. Op donderdag 6 december is er een extra bijeenkomst van de kerkenraad waarin de beroepingscommissie verslag doet van haar werkzaamheden en mw. Elzinga voor een kennismaking is uitgenodigd. 
Mevrouw J. Elzinga-Bakker is door de kerkenraad benoemd als kerkelijk werker in onze gemeente. In februari 2024 zal zij in deze functie worden bevestigd.

 
terug