Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Kerstappél 2020

Traditiegetrouw houden we op

24 december a.s. om 19.00 u. in "Op de Welle"

ons Kerstappel.
Op de poster hiernaast ziet u verdere informatie
terug