Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

woensdag 2 november 2022 om 19.30 u.

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voorganger: Ds. M. Klomp uit Marum.

terug