Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Inzage Begrotingen 2023

De begrotingen 2023 van het College van Kerkrentmeesters en de Diakenen zijn in de kerkenraad behandeld en in concept goedgekeurd.
Ze moeten 1 week ter visie aan de gemeente worden voorgelegd, alvorens ze via het FRIS rapportage systeem van de PKN kunnen worden ingediend. Dit moet voor medio december gebeuren.
Daarom liggen de 2 begrotingen in de kerk en de Mienskip, zodat de leden ze kunnen inzien en eventueel een kopie meenemen. (In tegenstelling tot wat er zondag werd afgekondigd komen de stukken NIET op de website) Dat is dan van zondag 27 nov t/m zondag 4 dec.  Bij vragen mag men ondergetekende bellen of e-mailen:
Klaas Visser
Mobiel 06 15 44 86 33
Email visser.klaas@ziggo.nl
 
terug