Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Grannies2Grannies Friesland

Beste donateurs en belangstellenden,

Hierbij willen wij u allen nogmaals hartelijk bedanken voor alle steun en belangstelling voor het project van de grannies in Oeganda. Op bijgaande foto ziet u Ruth staan met haar 11 kleinkinderen. Zij was er erg slecht aan toe toen wij haar voor het eerst ontmoetten. U heeft daarover kunnen lezen in het verslag van onze reis in juni van dit jaar. In oktober hebben we haar weer bezocht en de situatie was toen compleet anders. Wat ons vooral raakte was haar uitspraak dat ze nu weer met respect behandeld werd door de gemeenschap. En u ziet hoe netjes de kinderen en zijzelf er nu bij staan.
Rest ons nog u hele fijne feestdagen toe te wensen, ondanks alle beperkingen. En we hopen dat 2022 een mooi en gezond jaar voor u wordt.

Hartelijke groeten,

Namens Grannies2GranniesFriesland,
Ria Bakker,
secretaresse.
terug