Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

De Beroepingscommissie


Alweer bijna een jaar is onze gemeente vacant. Voor de leden van de kerkenraad betekent dit veel extra werk. Zoals nadenken over de toekomst van de gemeente, op de gemeentevergadering horen wat de leden willen, vaststellen wat financieel mogelijk is, omschrijven hoe de te vinden voorganger zou moeten zijn, inventariseren hoe onze eigen gemeente er in grote lijnen uitziet en dan een beroepingscommissie aanstellen.
Tot zo ver is het allemaal gelukt. De beroepingscommissie lijkt een aardige afspiegeling van de gemeente te zijn. Zij bestaat uit zeven personen: Ans Wolthuis (voorzitter), Henriëtte Kloosterman (scriba), Lammert van Dijk (notulist), Willemien de With, Gerrit Varwijk, Petra Bijzitter en Marlies Kiewiet. Als consulent in de gemeente en als adviseur van de beroepingscommissie is ds. Marcus Klomp uit Marum aangesteld.
De commissie is voortvarend en eensgezind aan de slag gegaan. Binnenkort hoopt zij de eerste reacties van belangstellende voorgangers te ontvangen. Een advertentie waarin de vacature bekendgemaakt wordt is de deur uit.
Daarnaast wordt via bemiddeling van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk contact gezocht met mogelijk geïnteresseerden. Ook is aan gemeenteleden gevraagd om namen door te geven van voorgangers die door de commissieleden benaderd kunnen worden.
Een hoopvol begin van het beroepingswerk.
 

Advertentie voor een deeltijdbaan als predikant of pastoraal werker in onze gemeente.

Onze gemeente is op zoek naar een predikant of een pastoraal werker. Door op onderstaand linkje te drukken komt u bij het profiel dat wij zoeken.

Advertentie vacature PG De Wilp-Siegerswoude 2023