Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Begroting 2024

De Begroting 2024 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie is voorlopig goedgekeurd door de kerkenraad. Beide begrotingen liggen van 10 tot 17 dec voor de leden ter inzage in de Mienskip. Voor vragen kan men mij mailen of bellen dan wel de ambtsdragers benaderen. 
Dit wordt morgen ook afgekondigd. 
 
terug