Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Aktie Schoenendoos

De aktie Schoenendoos is toch weer verplaatst van 24 november naar
10 november. 
Het thema van deze ZWO-dienst is: "Jij dacht aan mij!"

 
terug